Folkrätts-
bevakningen

Om Folkrätts-
bevakningen

 

Plattform

Vi bör:

a) Bevaka staters rätt att själva bestämma inom sina gränser och slippa yttre inblandning. Bara FN:s säkerhetsråd kan besluta om annat.

b) Bevaka att folkrätten diskuteras och förs in i diskussionen om vad som händer i världen.

Vad är folkrätten?

Du har folkrätten kortfattat, eller åtminstone det viktigaste av den, i Bandungkonferensens tio punkter år 1955.

Reviderat 30 december 2014


Innan du sprider eget material, t.ex. flygblad, i Folkrättsbevakningens namn, måste du kontakta Folkrättsbevakningen. Se Tillverka egna flygblad m.m.