Folkrätts-
bevakningen

Om Folkrätts-
bevakningen

 

Tillverka egna flygblad m.m.

Tills vidare gäller följande om du vill tillverka eget material, t.ex. flygblad och affischer, i Folkrättsbevakningens namn:

a) Plattformen får inte ändras, begränsas eller utökas.

b) Innehåll får inte gå längre än att det har täckning i plattformen.

c) Du måste skicka förslag för godkännande. För adress, se Kontakt.