Folkrätts-
bevakningen

Fredsplan
President al-Assad

 

Intervjuer med president al-Assad

Uppdaterad senast 17 april 2017.


TV

Du kan se många intervjuer med president Bashar al-Assad på YouTube. Gå till http://youtube.com. Skriv bashar al assad interview i sökrutan.

Att läsa

En turkisk TV-station och en tidning intervjuade våren 2013 president al-Assad. Intervjun fanns den 5 april 2013 hos Voltaire Network och kan läsas på arabiska och engelska.

Ur svar på en fråga:

[...] USA utförde massakrer i Afghanistan och Irak som ledde till miljoner dödade, skadade eller handikappade. Frankrike och Storbritannien utförde massakrer i Libyen, med stöd och skydd från USA. Den nuvarande turkiska regeringen står till knäna i syriskt blod. Återigen, är dessa stater verkligen bekymrade över syriskt blod?

Intervjun är läsvärd. Flera gånger framgår ur både frågor och svar att det pågår ett storpolitiskt spel, där den syriska regeringen står i vägen.

Du kan också läsa en annan intervju som gjordes den 3 mars 2013 med The Sunday Times. Finns hos Voltaire Network och kan läsas på arabiska, engelska, franska och spanska. Den börjar med frågor om hur det går med den fredsplan som presenterades i januari 2013.

Vissa frågor känns respektlösa när man betänker att Syriens regering visar både självständighet och mod och tydligen har utbrett stöd i landet. Annars hade den inte klarat trycket så här länge.