Folkrätts-
bevakningen

Fredsplan
President al-Assad

 

Fredsplan för Syrien

President al-Assad höll den 6 januari 2013 ett tal till syrierna med en plan för fred:


1. Utlandet slutar att bekosta, beväpna och skydda beväpnade personer. Terroristattacker ska upphöra, och det möjliggör för flyktingar att återvända. Därefter upphör den syriska armén med militära operationer men behåller rätten att besvara nya attacker.

2. Regeringen kallar alla delar av det syriska samhället till konferens för nationell överenskommelse om landets suveränitet, enhet och territoriella rätt, liksom avståndstagande från inblandning i dess affärer och avvisande av terrorism och våld i alla former. Därefter folkomröstning om överenskommelsen, och en utvidgad regering bildas. Sedan folkomröstning om den nya grundlagen och allmänna val.

3. En ny regering bildas, och man startar arbete för nationell försoning och återuppbyggnad.


Punkterna är en sammanfattning. Du kan läsa hela talet här i Voltaire Network, där det finns på arabiska, engelska och franska.

Planen har viftats bort av vissa inom oppositionen i Syrien, liksom av kommentatorer i Väst. De som avfärdade den avslöjar sig själva.