Folkrätts-
bevakningen

USA-
imperialismen

 

Bekämpa USA-imperialismen!

Ytterst är det USA som ligger bakom den utländska inblandningen i Syrien, och man kan säga att de för krig genom ombud.

USA har lämnat efter sig fruktansvärda resultat i Afghanistan och Irak. På andra håll verkar de underjordiskt för att destabilisera länder. Deras militärbaser täcker stora delar av jorden. De samarbetar med terrorister och sprider själva terror med fjärrstyrda flygplan. De inför sanktioner. Nu utökar de sin militära närvaro i hela Afrika.

Kriget i Syrien ingår i större planer.