Folkrätts-
bevakningen

Folkrätten och FN

 

Ingen inblandning, Rysslands syn

Folkrätten är en komplicerad samling vanor och överenskommelser. En viktig del är att en stat har rätt att lösa sina inre frågor utan inblandning från andra. Om dessa inre frågor har blivit svåra problem, som staten inte själv klarar, har FN:s säkerhetsråd möjlighet att ingripa. Ryssland och Kina har i säkerhetsrådet stoppat sådana ingripanden i Syrien.

Rysslands utrikesminister Lavrov förklarade i juni 2012 i en lång artikel hur Ryssland ser på Syrien. Du kan läsa den här, i Voltaire Network, där den finns på flera språk:
On the Right Side of History. Russia´s stance on the Syrian crisis.