Folkrätts-
bevakningen

Folkrätten och FN

 

Folkrätt och världen i dag

Den westfaliska freden 1648 avslutade ett förödande 30 år långt krig. Imad Fawsi Shueibi, filosof och geopolitiker, skrev från Damaskus i augusti 2012 bl.a. följande:

Avtalet i Westfalen lade fast fyra grundläggande regler:

  1. Nationalstatens absoluta suveränitet och den grundläggande rätten till politiskt självbestämmande.

  2. Laglig likvärdighet mellan nationalstater. Den minsta staten är, därför, likvärdig med den största, oavsett dess svaghet eller styrka, dess rikedom eller fattigdom.

  3. Följande av avtal, och uppkomsten av bindande internationell lag.

  4. Icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter.

Reglerna brukar räknas till det som kallas folkrätten, och ytterst bittra erfarenheter ligger bakom. Enligt Nationalencyklopedin:

Trettioåriga kriget medförde fruktansvärda lidanden för befolkningen i Tyskland. Förhållandena skilde sig från region till region, men enligt en sammanfattande bedömning har omkring fyrtio procent av lantbefolkningen och en tredjedel av stadsbefolkningen fallit offer för krigshandlingar och, framför allt, för farsoter och hungersnöd som följde i krigets spår.

Läs hela artikeln! Den finns i Voltaire Network, på flera språk, och den handlar mycket om dagsläget och vad som nu händer i världen.
The plan for a New World Order stumbles on geopolitical realities.