Folkrätts-
bevakningen

Folkrätten och FN

 

FN-stadgan

Här har du FN-stadgan.

Kapitel I, Artikel 2, punkt 4:

Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

De som för in vapen och pengar till terroristerna i Syrien, eller ger dem militär utbildning, bryter mot denna punkt.

Kapitel V behandlar säkerhetsrådet, med fortsättning i kapitlen VI, VII, VIII och XII. Se kapitel VII om militärt ingripande.

Lagen mot krig

Rekommenderad läsning:

Lagen mot krig
Om FN-stadgans våldsförbud och aggressionskrigen

Rolf Andersson, Mats Björkenfeldt, Per Boström, Lars-Gunnar Liljestrand.
Förord av Thage G Peterson.

Celanders förlag