Folkrätts-
bevakningen

Folkrätten och FN

 

Bandungkonferensen 1955

I den indonesiska staden Bandung träffades våren 1955 delegater från 29 afrikanska och asiatiska länder. Det blev början till en rörelse för Tredje världen, att jämföra med Väst dominerat av USA, och Öst dominerat av Sovjetunionen.

I konferensens slutkommuniké känner vi igen tankar från westfaliska freden och folkrätten. Konferensen lämnade efter sig bl.a. följande:

... nationer bör ... utveckla vänskapligt samarbete enligt följande principer:
 1. Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och för ändamålen och principerna i FN-stadgan.

 2. Respekt för alla nationers suveränitet och territoriella integritet.

 3. Erkännande av alla rasers jämlikhet och alla nationers jämlikhet, stora och små.

 4. Att avhålla sig från att ingripa eller blanda sig i ett annat lands inre angelägenheter.

 5. Respekt för rätten för varje nation att försvara sig, var för sig eller gemensamt, i överensstämmelse med FN-stadgan.

 6. (a) Att avhålla sig från att använda förberedelser till kollektivt försvar att tjäna de särskilda intressena hos någon av stormakterna.

  (b) Att varje land avhåller sig från att utöva påtryckningar på andra länder.

 7. Att avstå från handlingar eller hot om aggression eller användning av våld mot något lands territoriella integritet eller politiska oberoende.

 8. Lösning av alla internationella tvister på fredlig väg, som förhandling, förlikning, skiljedom eller rättslig uppgörelse liksom andra fredliga medel enligt parternas egna val, i enlighet med FN-stadgan.

 9. Främjande av ömsesidigt intresse och samarbete.

 10. Respekt för rättvisa och internationella åtaganden.

Du kan läsa hela här, på engelska eller franska, sju sidor. Bl.a. skriver länderna om behovet av ekonomiskt och kulturellt samarbete.