Folkrätts-
bevakningen

Utländsk inblandning
Terrorism

 

Libyen

Som en jämförelse kan det också vara bra att se på händelserna i Libyen.

FN:s säkerhetsråd antog i mars 2011 en resolution, nr 1973, om att inrätta en flygförbudszon, vilket låter som att Gaddafis flyg skulle hindras från att bomba befolkningen.

Säkerhetsrådets resolution gällde en flygförbudszon och att civilbefolkning skulle skyddas. Den öppnade inte för att NATO skulle få föra krig mot Gaddafis styrkor, men det var vad som skedde. Svenskt flyg deltog i spaning och vägledde andra länders bombflyg mot mål på marken.

Ingen i säkerhetsrådet röstade emot, men fem medlemmar lade ned sina röster: Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Tyskland. Du kan läsa resolutionen här.

Numera saknas fungerande administration i Libyen, och lokala krigsherrar konkurrerar med varandra och med regeringen. Vapen från krigsområdet förs ut och återfinns hos terrorister i Syrien. Samma sak med terroristerna där; en del av dem kommer från Libyen.

Libyen

Rekommenderad läsning:

Libyenkrigets geopolitik
Humanitär intervention eller kolonialkrig?

Ola Tunander

Celanders förlag