Folkrätts-
bevakningen

Utländsk inblandning
Terrorism

 

Hemliga vapentransporter

Bearbetat 16 april 2017.


Moder Agnes Mariam blev uppmärksammad i hela världen hösten 2013 när hon och hennes grupp visade att videor från gasattacken 21 augusti 2013 var förfalskade. (Se Kemiska stridsmedel på sidan Nyheter och kommentarer.)

Hon har varit aktiv också förut. I april 2011, bara en månad efter att oroligheterna började i Syrien, skrev hon artikeln In the Flood of Disinformation, the Situation in Syria. Ett kort utdrag, alltså från april 2011:

[...]
De senaste åren har vi vetat att vapen passerar bergen som omger oss på gränsen till Libanon. Dessa kontrabandsaktiviteter är mycket svåra för gränspolisen att kontrollera ... Så sent som i går stoppades en lastbil som innehöll vapen, den passerade förbi vårt kloster som är mellan gränsen och byn Qara.
[...]