Folkrätts-
bevakningen

Nyheter och kommentarer

 

14 april 2017, redigerad 28 april


Storskaligt test

Den 4 april påstods kemiska vapen ha använts i samhället Khan Sheikhoun i Idlibprovinsen. 86 människor uppgavs ha dödats, varav 27 barn. Väst anklagade genast Syriens regering för detta.

Den 7 april anföll USA den syriska flygbasen al-Shayrat nära staden Homs. USA sände från två krigsfartyg i östra Medelhavet 59 kryssningsmissiler mot basen, varav 23 kom fram.

USA:s president Donald Trump hade inte sökt kongressens godkännande för detta.

Ryssland ligger långt fram i tekniken för elektronisk krigföring, och detta är ett stort problem för USA. 59 kryssningsmissiler mot flygbasen var väldigt många, och det väcker frågor. Vi antar att de var olika programmerade eller utrustade, och de som kom fram till målet hade en användbar metod för att komma igenom rysk elektronisk störning. Då var anfallet ett storskaligt test som militären begärde att få utfört.

Åter till de påstådda händelserna den 4 april. De baseras på två videor av tvivelaktigt ursprung. Organisationen för förbud av kemiska vapen, OPCW, avvisade först önskemål om undersökning men har i dag, 28 april, förklarat att de är beredda att sända experter till området. Innan dess har andra spridit uppgifter som sägs peka mot Syriens regering.

Giftgas kan inte ha kommit från Syriens regering. De gjorde sig av med allt sådant år 2014 efter en internationell överenskommelse, och det är uteslutet att de nu skulle använda kemiska stridsmedel och dra på sig omvärldens kritik. I augusti 2013 användes kemiska vapen i Syrien. Väst anklagade även då regeringen, men det visade sig att den var oskyldig.

Väst skyllde på Syriens regering, och USA använde den påstådda händelsen som förevändning för anfallet på flygbasen.