Folkrätts-
bevakningen

Nyheter och kommentarer

 

1 januari 2017

Vapenvila

Vi midnatt 29-30 december 2016 började en vapenvila i Syrien. Den hade förhandlats fram i Moskva av Ryssland och Turkiet. I dag tycks den till stor del hålla. Om den fortsätter att vara framgångsrik kommer fredssamtal att starta i Kazakstans huvudstad Astana.

Vi hoppas på fungerande vapenvila, fredsavtal och fred.