Folkrätts-
bevakningen

Nyheter och kommentarer

 

3 januari 2016, rättad 7 januari.
Något ändrad 16 april 2017.


Fredssamtal för Syrien börjar

Ett nytt år börjar även i det hårt drabbade Syrien. Fredssamtal väntas börja 25 januari, och vi hoppas innerligt att de blir framgångsrika.

FN:s säkerhetsråd beslöt den 18 december att stödja en Syrien-ledd politisk process under FN:s beskydd vilken, inom målet sex månader, upprättar en trovärdig, inkluderande och icke-sekteristisk förvaltning och anger en tidsplan och väg för att utarbeta en ny författning.

Eldupphör ska börja gälla så snart sidorna har tagit första steg till en politisk övergång under FN:s beskydd.

Vidare stödjer säkerhetsrådet fria och rättvisa val enligt den nya författningen att hållas inom 18 månader. De ska administreras under överinseende av FN med de högsta internationella normerna för öppenhet och ansvar, och de ska gälla alla röstberättigade syrier, även utomlands.

Säkerhetsrådets resolution 18 december 2015 kan läsas här.

FN:s särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, har satt 25 januari 2016 som måldatum för att inleda samtal mellan parterna med syfte att få slut på den femåriga konflikten. Samtalen väntas bli i Genève.

Läs mer från FN här om förberedande överläggningar som hölls i Wien 14 november 2015.