Folkrätts-
bevakningen

 

Välkommen

15 januari 2019

Flagga

Syrien

Den här webbplatsen handlar främst om Syrien. Den heter Folkrättsbevakningen därför att andra bryter mot folkrätten i försöken att störta Syriens regering.

Se också vår syster-sajt
Folkkampanjen mot Nato
http://www.folkkampanjenmotnato.se


Syrien har stått emot trycket

Det är inte islamister som ligger bakom kriget i Syrien. De har utnyttjats av dem som verkligen ligger bakom.

Händelserna i Syrien och Libyen våren 2011 liknar varandra. I båda fallen började det med vad som kallades den arabiska våren, men som var maskerade försök av Väst att ändra de politiska förhållandena i Nordafrika och Mellanöstern.

Vi kan se på Libyen. När al Qaeda hade skapat en tillräckligt svår situation i landet, så lyckades de verkliga kuppmakarna få FN:s säkerhetsråd att besluta om flygförbudszon och skydd av civilbefolkning. Därefter missbrukade Nato FN-beslutet och bombade mål i Libyen, störtade regeringen, skapade kaos i landet och blev av med en självständig stat. Läs mer om Libyen här. För Syrien fanns liknande planer, men där blev det inget FN-beslut.

USA, Nato och Israel har försökt att besegra Syrien med krig genom ombud. Soldater och vapen fördes in från bl.a. Nato-landet Turkiet och Libyen. Finansiering gick bl.a. genom USA:s marionett Saudiarabien. Syrien blev dock den plats där krigsmakarna misslyckades och körde fast.

Det är Syriens folk, dess väpnade styrkor och regering som till ett högt pris har stått emot trycket från Väst.


Vem ligger bakom?

1. Den amerikanske generalen Wesley Clark fick hösten 2001 veta att USA planerade att attackera och ta bort regeringar i sju länder på fem år: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.

Video från ett föredrag 3 oktober 2007. 8 minuter.

2. En tidigare fransk utrikesminister, Roland Dumas, berättade sommaren 2013:

Ungefär två år innan fientligheterna inleddes i Syrien var jag i England i andra ärenden, inte relaterade till Syrien. Jag träffade engelska tjänstemän, och några av dem ... erkände för mig ... att de förbereder något i Syrien. ... England höll på att förbereda rebellernas invasion i Syrien. ... [Varför? frågar programledaren] ... Av det enkla skälet att få bort Syriens regering ...

Sedan fortsatte han att orsaken var att Syrien hade tagit ställning mot Israel.

Bild Dumas

Se här. 1:34 minuter. Han talar franska, och avsnittet har engelsk textning.

Alltså arbetade grupper i både USA och Storbritannien på planer mot Syrien.

3. Lägg därtill bidraget från Nato-landet Turkiet. Där har terrorister haft baser och där har de haft militära rådgivare från andra länder.

4. I Nato-landet Frankrike finns Lafarge, världens ledande cementföretag. De har hjälpt Syriens jihadister att bygga gigantiska underjordiska befästningar, vilka möjliggjorde för dem att stå emot den syriska armén.

Läs här.

5. Som en jämförelse är det bra att se på händelserna i Libyen.

FN:s säkerhetsråd antog i mars 2011 en resolution, nr 1973, om att inrätta en flygförbudszon och att civilbefolkning skulle skyddas. Den öppnade inte för att Nato skulle få föra krig mot Gaddafis styrkor, men det var vad som skedde. Libyens försvar krossades, och landet blev kaos.

Liknande planer fanns för Syrien, och försök gjordes att i FN:s säkerhetsråd få igenom samma sorts beslut om flygförbudszon så att Nato skulle kunna göra som i Libyen. Men nu hade omvärlden sett hur det förra beslutet missbrukades, och säkerhetsrådet stoppade försöket.

Läs mer om Libyen här.

6. Israel har genomfört flygangrepp mot Syrien, så vi ser att Israel är inblandat.

Viktigt är att försöken att förstöra Syrien passar in i en plan för Ett större Israel, ett område som vissa tänker sig ska finnas mellan floderna Nilen i sydväst och Eufrat i nordost. Israels politik att, mot omvärldens fördömanden, bygga israeliska samhällen på ockuperat palestinskt område, stämmer bra med en sådan plan.

Läs om planen för Ett större Israel här.

−   −   −   −   −  

Slutligen några ord till om videon med generalen Wesley Clark. Under tiden 3:50-4:20 finns något annat intressant. Han nämner ett shia-uppror i Irak i mars 1991 ... som vi hade provocerat ....

USA:s president, George Bush Senior hade uppmanat Shia-muslimerna till uppror mot Saddam Hussein. Upproret slogs ned med 40 000 - 60 000 döda, kanske till och med 100 000. Ett uppror som Wesley Clark alltså förklarade att ... vi hade provocerat .... Shia-muslimerna hade hoppats på hjälp från USA, men det fick de inte.

 

Om du har varit här förut kanske du behöver uppdatera sidor som du tittar på.
Problem med länkar eller visning? Läs här.


I mars 2011 började kriget i Syrien.

Redan innan dess hade Väst börjat planera kriget.

USA, Nato och Israel har försökt att störta Syriens regering. De har fört in soldater och vapen från andra länder.

Ryssland finns i Syrien på den syriska regeringens begäran.

USA har olagligt militära baser i Syrien.
 


Lästips

Bok Tim Anderson

Det smutsiga kriget mot Syrien
Washington, regimskifte och motstånd

Tim Anderson

Författaren är lektor i politisk ekonomi vid University of Sidney, Australien.

Mer info här.

Oktoberförlaget


Nyheter och kommentarer

Bedrägeri och anfall, 29 april 2018

Syrien januari 2018, 1 januari 2018

Aleppo augusti 2016, 5 oktober 2016


Att läsa

Sverige skall slå vakt om FN-stadgan
Ulf Bjerén
Sydöstran 20 maj 2018

USA bombade läkemedelsfabrik i Syrien
Ulf Bjerén
Sydöstran 23 april 2018

Natoländernas brott denna vecka
Lars Drake
Synapze 17 april 2018

Fördöm aggressionen mot Syrien
Ulf Bjerén
Sydöstran 16 april 2018


Mer på webben

En svensk webbplats med bra material om Syrien och närliggande frågor:

http://jinge.se/
Anders Romelsjö

http://jinge.se/category/syrien begränsar till artiklar om just Syrien med enormt mycket som har skrivits.


Syria Solidarity Movement

Värdefull webbplats med mycket information. Markera Resources. Klicka sedan på Important Articles on Syria.


SANA

Syrian Arab News Agency, syrisk nyhetskanal.


Samtalsöppnare på bussen

Kort 9 cm x 6 cm

− Här får du, säger du till personen som sitter bredvid dig i bussen. Du håller fram ett inplastat kort 9 cm x 6 cm.
− Vad är det?
Förklara, och ett samtal kan vara igång. Men var inte påstridig.

På kortets baksida finns tips om var information om Syrien kan hämtas.

Du kan tillverka sådana här kort och sedan alltid ha några i en plastficka format A7 i fickan.

Allt om hur du gör finns här.


Kärnvapnen måste förbjudas

Läs mer här.


Möten
Känner du till något kommande offentligt möte eller liknande om Syrien eller närliggande frågor, så meddela gärna det hit så blir det en kort annons här. Det bör finnas en webbadress som kan ge mer information. Du kan skicka tips till:
folkrattsbevakningen@telia.com


Vi bör:

a) Bevaka staters rätt att själva bestämma inom sina gränser och slippa yttre inblandning. Bara FN:s säkerhetsråd kan besluta om annat.

b) Bevaka att folkrätten diskuteras och förs in i diskussionen om vad som händer i världen.

Vad är folkrätten?

Du har folkrätten kortfattat, eller åtminstone det viktigaste av den, i Bandungkonferensens tio punkter år 1955.


FN-stadgan

Du hittar info om FN-stadgan här.